Nabídka přístrojů


-

měření pH

-

měření vodivosti

-

měření redox-potenciálu

 

-

měření kyslíku

-

měření zákalu a indikace rozhraní voda-kal

 

-

měření korozního potenciálu

-

sledování chloru, chlordioxidu, ozónu, amoniaku, fosforečnanů, dusičnanů

 

-

indikace ropných látek na vodní hladině

 

-

analyzátory BSK, CHSK

 

 

-

vodoměrné vrtule

 

-

vodoměry a průtokoměry (plováčkové, vírové, indukční, ultrazvukové)

-

kroužkové průtokoměry pro sledování chem. sloučenin a vazkých kapalin

 

 

 

 

 

 

 

-

přenosné

 

-

i stacionarní