O firmě


  Firma TECON s.r.o. podniká v oblasti zajišťování služeb a přístrojové techniky pro vodní hospodářství, chemii, energetiku, sklářství a další odvětví se zaměřením na sledování průtoku a úrovně znečištění vod.
   V měřící technice nabízí rozsáhlí sortiment instrumentace pro měření chemických a fyzikálních vlastností vod a dalších medií.
  Jde především o sledování technologických procesů v oblasti kvality a průtoku na čistírnách odpadních vod, úpravnách pitné vody a při průmyslových vodohospodářských procesech.

   Firma je orientována na dodávku a instalaci měřící techniky následujících výrobců:

INSA Praha, Metler Toledo, Endress+Hauser,Sensortechnik

...

měření pH, vodivosti, R-P, kyslíku, zákalu, chloru, ozónu, organických látek (absorbance),

 

ELA Brno,Bühler-Montec,E+H Nivelco, Krohne

...

zařízení pro měření průtoku kapalin v potrubí a otevřených průtočných profilech a snímání hladin,

 

Bühler-Montec, Amer. Sigma, Schulz EP, VaterSam, E+H

...

automatické vzorkovače, přenosné přístroje pro měření rychlosti, průtoku a kvality vod,

 

STIP Siepmann und Tescher, Dr. Lange

...

přístroje pro kontinuální sledování CHSK, BSK, TOC, toxicity, dusičnanů, fosforečnanů, amoniaku a některých vybraných kovů,

 

AQUAMETRO, Krohne

...

kroužkové průtokoměry pro chemické sloučeniny a oleje vč. průtokoměrů plováčkových (rotametrů),

 

Cormon

...

přístroje na sledování korozních rychlostí  (LPR)

 

Tecon

...

indikátory přítomnosti ropných látek na vodní hladině, indikátory rozhraní voda-kal.

  Jedná se o zařízení tuzemská i z dovozu, přičemž s řadou výrobců a dodavatelů spolupracuje firma již mnoho let. Působí nejen jako obchodní partner, ale rovněž jako obchodně-technické a servisní centrum mnohých z nich.